Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów służący przedsiębiorcy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Oferta obejmuje:
- Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Prowadzenie pozostałych ewidencji
- Sporządzenie deklaracji podatkowych
- Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Pałna księgowość należy do najbardziej zaawansowanej i sformalizowanej formy prowadzenia ewidencji ksiegowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowanym zadaniem, dlatego wymaga powierzenia go specjalistom.

Oferta obejmuje:
- Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
- Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Pozostałe wymagane przepisami ewidencje (m.in. ewidencja Sroków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia)
- Sporządzenia deklaracji podatkowych
- Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu.

Oferta obejmuje:
- Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Prowadzenie pozostałych ewidencji
- Sporządzenie deklaracji podatkowych
- Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Ryczałt ewidencjonowany z VAT

Usługi Kadrowo Płacowe

Zatrudniasz pracownika? Pomożemy skompletować akta osobowe, przygotujemy umowę, sporządzimy listy płac oraz dopełnimy formalności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Oferta obejmuje:
- Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
- Prowadzenie akt osobowych pracowników
- Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
- Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
- Sporządzanie list płac
- Sporządzanie dokumentów ZUS
- Przygotowanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od wypłat pracowników
- Sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracowników

Sporządzanie wniosków kredytowych

Pomoc przy zakładaniu firm

Chcesz założyć firmą, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeraża Cię ilość formalności do załatwienia? Pomożemy Ci!

Doradztwo podatkowe

Doradzimy jak nie zgubić się w gąszczu ciągle zmieniających się przpiesów podatkowych.

* Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

** Dokumentem księgowym w rozumieniu niniejszej oferty jest jedna faktura zakupu lub jedna faktura sprzedaży, wyciąg bankowy.